Exposition

2. September 2019

17.10.2019 – 20.10.2019 ARTMUC Kunstmesse München

Exposition: Oktober 2019 ARTMUC Kunstmesse München
30. Mai 2019

März 2019 Galerie Kunstbehandlung München

Exposition: März 2019 Galerie Kunstbehandlung München
14. Juli 2018

19.10.2018 – 21.010.2018 PARALLAX ART FAIR – London

Exposition: 19.10.2018 – 21.010.2018 PARALLAX ART FAIR – London
8. Juni 2018

08.06.2018 – 10.06.2018 Kunstmesse Ingolstadt

Exposition: 08.06.2018 – 10.06.2018 Kunstmesse Ingolstadt
12. November 2017

25.01.2018 – 28.01.2018 ART Innsbruck

Exposition: 25.01.2018 – 28.01.2018 ART Innsbruck
14. November 2011

14.11.2011 – 19.11.2011 | Münchner Rennverein e.V., Riem, München

Exposition: 14.11.2011 – 19.11.2011 Münchner Rennverein e.V., Riem, München  
23. September 2011

23.10.2011-25.10.2011 | Kulturverein Allach-Untermenzing e.V., München

Exposition: 23.10.2011-25.10.2011 Kulturverein Allach-Untermenzing e.V., München
9. Juni 2011

06.06.2011-29.06.2011 | Gallery Oriol, München

Exposition: 06.06.2011-29.06.2011 Gallery Oriol, München